May 2021 11 11K Report
Ở loài bò sữa thì con bò đực có cho sữa ko?

Thấy phim quảng cáo sữa vinamilk có rất nhiều con bò sữa ngộ nghĩnh dễ thương, tự nhiên mình chợt thắc mắc ko biết ngoài bò cái ra bò đực có cho sữa ko nhỉ? ^_^

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


More Questions From This User See All

Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.