win 7 lỗi font tiếng trung hình ô vuông ...?

máy mình ko hiểu sao tự dưng font tiếng trung lại biến thành hình vuông , các trang web thì vẫn hiển thị bình thường nhưng ở thanh adress và trong máy thì toàn là ô vuông ,,, ai biết cách sửa chỉ mình với ???

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.