THỨC ĂN CHĂN NUÔI LÀ GÌ??????????

Em muốn hỏi khái niệm của "thức ăn chăn nuôi". Có nghĩa là thức ăn chăn nuôi gồm những loại nào, và chúng được dùng cho loài đọng vật nào! và 1 số yếu tố cơ bản về dinh dương cần có trong chúng!

Rất mong sự hồi đáp từ cộng đồng!! Xin cảm ơn >:D<

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.