May 2021 6 9K Report
Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.?

Chào các bạn,

Mình ko hiểu rõ lắm về nghĩa của các chữ như "năng" "dâm" "di" " uy vũ" và "khuất"

Các bạn có thể giúp mình ko ?

Thanks nhiều nhiều.

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.