Mình muốn tìm chỗ học/ luyện thi GMAT ở TP.HCM ai biết chỉ mình với. Cám ơn!?

Chào các bạn, hiện tại mình đang ôn GMAT, nhưng là tự học (tự tìm tài liệu, mua sách về làm) nhưng mình muốn tìm một chỗ học để bài bản hơn. Bạn nào biết thì cho mình biết với. Cám ơn các bạn

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.