I am cumming là gì?Ai giỏi tiếng Anh xin giãi thích.?

Thỉnh thoảng em vẫn đọc câu tiếng Anh này trên mạng nhưng không hiểu nó có nghĩa là gì.Tra nhiều tự điển cũng không có.anh chị nào giỏi tiếng Anh giãi thích hộ để em học hỏi thêm.Cảm ơn!

Vẫn biết câu tiếng Anh trên là tục nhưng câu hỏi tìm hiểu là một mong muốn cầu tiến không tục.Mong các anh chị hiểu rõ ý nghĩa đó và đừng trả lời chung chung hoặc né tránh cho là tục vì như thế chỉ chứng tỏ rằng anh chị không biết mà chỉ muốn nói với mọi người rằng tui là người đàng hoàng không dịch các câu tục tỉu đó,hoặc các anh chị không giỏi phân biệt cái gì là tục.

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.