Con lươn sống lâu có thành con chồn không?

Nghe mấy người lớn tuổi nói vậy người ta còn nói là đã thấy tận mắt. Mình thì không tin nhưng muốn biết con đó là con gì. Mình nghĩ nó là một loài giống con lươn rồi tiến hóa thành con vật giống con chồn. Các bạn có nghĩ như mình không? Ai biết thì giải thích giùm mình nha?

Cập nhật:

mình có hình nè! http://img227.imageshack.us/img227/7308/cachan1080...

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 VQUIX.COM - All rights reserved.