cho tôi hỏi cụm từ ''cô giáo Thảo'' có nghĩa là gì ?

tôi đã nghe nói nhiều về cụm từ này, hình như đó là 1 tiểu thuyết, ai có thể giải thích cho tôi cụm từ này không và nếu là tiểu thuyết thì cho tôi xin link đọc online

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.