Cách ghi số điện thoại???

mọi người có thể cho em biết cách ghi số điện thoại để điền vào form gửi cho người nước ngoài ko. Vi dụ số điện thoại của nhà em là 0437560589 thì khi chuyển đổi để viết vào form thì phải như thế nào? Em rất mong sự giúp đỡ từ mọi người..

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2023 VQUIX.COM - All rights reserved.